Talking Hands -
online platforma za učenje znakovnih jezika

O projektu

U sklopu projekta “Talking Hands” razvit će se otvorena, fleksibilna online platforma za sve koji žele naučiti osnovne elemente znakovnog jezika na nesekvencijalan način

Znakovni jezik - lekcije

Partnerske
Οganizacije

espa