Talking Hands - Odprta spletna platforma za učenje znakovnega jezika

O projektu

V okviru projekta »Talking Hands« bo razvita odprta, prilagodljiva spletna platforma za vse, ki se želijo naučiti osnovnih prvin znakovnega jezika na nesekventiven način.

Lekcije znakovnega
jezikoslovja

Partnerske
Οrganizacije

espa