2.2 Alfabet-Liczby-Kalendarz, Gramatyka i struktura syntaktyczna języka migowego

Opis:

Alfabet-Liczby-Kalendarz, Gramatyka i struktura syntaktyczna języka migowego, Dialog

Podstawowe struktury i szyk wyrazów w prostych zdaniach w języku migowym

Opis:

Alfabet-Liczby-Kalendarz, Gramatyka i struktura syntaktyczna języka migowego, Słownictwo

Podstawowe struktury i szyk wyrazów w prostych zdaniach w języku migowym

Opis:

Alfabet-Liczby-Kalendarz, Gramatyka i struktura syntaktyczna języka migowego, Test

Teraz Twoja kolej! Przećwicz poznane znaki migowe

espa